Najnowsze
  realizacje projektów:

Projekt: Webtracker.pl

Webtracker jest systemem do monitorowania marki, artykułów i wypowiedzi w Internecie.

Zapewnia stałą analizę opinii na temat Twojej marki lub produktu i umożliwia skuteczne monitorowanie wizerunku.

dowiedz się więcej

Najnowszy projekt: Webtracker

Istotnym kanałem informacji jest obecnie Internet. To tutaj informacja powjawia się najwcześniej i trafia do milionów odbiorców w Polsce i na świecie.

Webtracker jest systemem do monitorowania artykułów i wypowiedzi w Internecie. Zapewnia stałą analizę opinii na temat Twojej marki lub produktu i umożliwia skuteczne monitorowanie wizerunku.

System monitoruje pojawiające się w Internecie treści pod kątem występowania w nich nazw, wyrażeń, fraz określonych przez użytkownika. Monitorowaną frazą może być np. nazwa marki, firmy, produktu, czy też usługi lub konkretnej osoby (podając imię i nazwisko).

Znalezione treści poddawane są następnie analizie sentymentu, dzięki czemu możliwe jest przypisanie im prawdopodobnego wydźwięku wypowiedzi powiązanego z monitorowaną frazą. Po przeprowadzeniu analiz system prezentuje wyniki w postaci określonych raportów, wykresów oraz tabel, które użytkownik może dodatkowo modyfikować za pomocą dostępnych filtrów.

Strona projektu: webtracker.pl